culus

culus
n. [L. culus, fundament]
The anus.

Online Dictionary of Invertebrate Zoology. . 2005.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • -culus — culus, cula, culum a L. dim. suffix of all three genders, as in fasci culus little fascis or bundle, auri cula little ear, opus culum small work. For the phonetic representatives of these, and their adapted forms in cle, cule, see the latter. A… …   Useful english dictionary

  • cülus — is. <ər.> Hökmdarın taxta çıxması. Şah Abbasın cülusundan altı il keçib, yeddinci il başlanmışdı ki, aşağıda zikr olunan qəziyyə vaqe oldu. M. F. A.. <Çopo:> Ərdicanın cülusu bir o qədər də təntənəli keçmədi, xalq yorulmuşdu. Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cülus — is., esk., Ar. culūs Hükümdarlık tahtına çıkma, tahta oturma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cülûs — (A.) [ سﻮﻠﺝ ] 1. oturma. 2. tahta geçme. ♦ cülûs etmek tahta geçmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • culus — oculus …   Dictionnaire des rimes

  • cülus — ə. 1) oturma; 2) taxta oturma, hökmdarlığa başlama; 3) bir hökmdarın taxta oturduğu gün …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • CÜLUS — Oturuş. Oturma. * Padişahın taht a oturması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CÜLUS-U HÜMÂYUN — Padişahın taht a oturma merâsimi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Pedículus humánus cápitis — (вошь головная) вид кровососущих насекомых семейства Pediculidae отряда Anoplura; эктопаразит человека, обитающий в волосистой части головы и вызывающий зуд ее кожных покровов; может являться переносчиком возбудителей сыпного и возвратного тифов …   Медицинская энциклопедия

  • Pedículus humánus vestiménti — (вошь платяная) вид кровососущих насекомых семейства Pediculidae отряда Anoplura; эктопаразит человека, обитающий в складках белья и вызывающий зуд кожных покровов, пигментацию и пиодермию; переносчик возбудителей сыпного и возвратного тифа,… …   Медицинская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”